I lager.

Zebra fältspat

60 kr
Artikelnummer: 296

Är balanserande, ökar självkänslan och stärker de kreativa förmågorna. På ett lugnt och tryggt sätt hjälper den oss att behålla en ”här och nu” känsla.
Den sorterar och reder ut tankarna när man känner sig splittrad, så att man lättare kan fokusera på det som är väsentligt och arbeta mer målmedvetet.
ca 20 mm


nyckelord: kreativitet, balans, självkänsla, närvaro