I lager.

Ekvilibrium specialblandningar

175 kr

Artikelnummer: 41

Färdiga blandningar för speciella ändamål.
Akutdroppar används vid alla akuta tillstånd. T.ex. vid akut rädsla, stress, panik, oro och rampfeber.
I akuta skeden kan man ta några droppar var 5.e minut tills tillståndet stabiliseras. Under en längre tid tar man tre gånger om dagen.

Koncentration används då man har svårt att samla sina tankar och behöver hjälp att fokucera. T.ex. vid studier eller annan inlärning.

Stress vid oro och stresstillstånd, används gärna under längre tid.

Återhämtning hjälp att komma tillbaka efter sjukdom, trauma eller efter långvarig stress.